Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Raýatlar öz hukuklaryny nädip gorap bilerler?


«Adam hukuklary» programmamyzyň bu gezekki sanynda Türkmenistanda jaýy ýykylýan ýa emlägi bikanun elinden alynýan raýatlaryň kynçylyklary hem olaryň öz hukuklaryny nädip gorap biljegi barada gürrüň edýäris.

Şeýle-de siz Türkmenistanda zähmet depderçesi hem pensiýa çykmakdaky kynçylyklar hakynda hukuk meselelerini öwrenýän žurnalistiň pikirlerini diňlärsiňiz.

"Adam hukuklary" programmasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG