Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen ýaşlary we işsizlik


2010-njy ýylda türkmen jemgyýetinde iň uly sosial meseleleriň biri işsizlik diýip, ýerli synçylar belleýärler.

Işsizlik barada resmiler tarapyndan anyk statistiki maglumat berilmese-de, ýaşlaryň arasynda işsizligiň giň ýaýrandygyny aýtsa bolar.

Ýaşlar obalarda hem-de kiçi şäherlerde iş tapman, Türkmenistanyň uly şäherlerine ýa-da Orsýet, Türkiýe ýaly ýurtlara iş gözläp gidýärler.

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Şir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Ýaşlar“ programmasynda 2010 –njy ýyl Gazagystanda Germanýanyň ýyly hokmunde bellenilşi barada hem maglumat berilýär.

Bular baradaky gepleşigi diňlemek üçin sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG