Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyn etdi


Düýn prezident Berdimuhamedow Ahal welaýatyna eden iş saparynyň dowamynda Aşgabat şäheriniň töwereginde gurulýan halkalaýyn awtomagistral barada tankydy bellikleri etdi.

Hususan-da, ol bu awtomagistralyň ugrundaky ýolagçy awtobuslaryň duralgalarynyň hem-de ýol gyralaryndaky demir germewleriň talaba laýyk gurulmandygyny belläp, kemçilikleriň gyssagly ýagdaýda düzedilmegi barada Türkmenistanyň awtomobil transport ministri Gurbanmyrat Hangulyýewe, «Türkmen-awto-ýollary» döwlet konserniniň başlygy Aşyr Sarybaýewe, şeýle hem Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine degişli görkezmeleri berdi – diýip, Türkmen Döwlet habarlar gullugy habar berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG