Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Kabulda bir maşgaladan 5 adam öldürildi


Owganystanyň paýtagty Kabulda näbelli biri 5 adamy öldürip, ikisini ýaralady. Olaryň ählisi bir maşgaladan.

Polisiýanyň maglumatyna görä, öten agşam ýaragly erkek kişi şäheriň gündogar böleginde hususy ýaşaýyş jaýa girip, oka tutup başlapdyr. Oňa gizlenmek başardypdyr, jenaýatyň näme üçin edilendigi häzirlikçe bellei däl.

Anna güni Kabulyň merkezinde 17 adam talyplaryn hüjüminiň pidasy boldy, ölenleriň 11-si daşary ýurtly.
XS
SM
MD
LG