Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýokary bilim alyp bilmän galan ýaşlar näme etmeli?


Nobatdaky “Tegelek stol” programmamyzda, Nyýazowyň altyn asyrynda doly orta hem ýokary bilim alyp bilmän galan ýaşlar, olar bilen bagly problemalaryň çözgütleri barasynda gürrüň edilýär.

Gepleşige Aşgabatdan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew, Şwesiýadan oppozisiýa wekili, türkmen parlamentiniň öňki deputaty Halmyrat Söýünow, Londondan postsowet döwletleri boýunça espert Aleksandr Narodetski gatnaşýar.

Gepleşigiň dowamynda şu günki gozgalýan mesele boýunça türkmenistanly diňleýjilerimiziň pikirleri bilenem tanyşdyrylýar.

Programmany Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp barýar.

“Tegelek stol” diskussiýasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.

Teswirleri gör (9)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG