Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ýaşlara hödürlenýän mugt hyzmatlar


Türkmenistanda çaga zähmetini ulanmak gadagan.

Bu barada kanun kabul edilenden soň ekerançylyk ýerlerinde çaga zähmetini ulanmagyň juda azalandygy habar berilýär. Emma muňa garamazdan garyp maşgalalaryň çagalary işlemäge mejbur bolýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Şir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Ýaşlar” programmasynda Amerikanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň türkmenistanlylara hödürleýän internet hyzmatyndan peýdalanmak, kitaphana, iňlis dili kursy ýaly mugt hyzmatlar barada hem maglumat berilýär.

Bular baradaky gepleşigi diňlemek üçin sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG