Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ goşunlarynyň Yrakdan çykjagyny aýdýar


Birleşen Ştatlaryň uly derejeli generaly Yragyň parlament saýlawlarynyň amerikan söweş goşunlarynyň bellenen möhletinde ýurtdan çykmagyna esas berýändigini aýdýar.

Plana görä, 2011-nji ýylyň ahyryna çenli amerikan goşunlarynyň ählisi Yrakdan çykmaly. Ekşenbe günündäki parlament saýlawlary hüjümler tolkunynyň arasynda geçdi.

Ol hüjümleriň käbiri gös-göni saýlawçylary we saýlaw stansiýalaryny nyşana alyp, 36 adamy öldürdi.

Bu saýlawda 325 parlament orny üçin 6200 çemesi kandidat bäsleşdi.
XS
SM
MD
LG