Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ahmedinejat Owganystanda daşary ýurt goşunlary çözgüt däl diýýär


Prezident Mahmut Ahmedinejat Eýran Owganystandaky daşary ýurt goşunlaryny parahatçylyk üçin çözgüt hasapalamaýar diýdi.

Ol Kabulda kärdeşi Hamit Karzaý bilen geçiren gepleşiklerinden soň Birleşen Ştatlary ozal döremegine kömek eden terrorçylaryna garşy göreşip, «ikiýüzli oýun» oýnamakda aýyplady.

Eýran prezidenti öz ýurdunyň Owganystanyň hökümetini we dikeldişini goldamagyny dowam etjegini aýtdy.
XS
SM
MD
LG