Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Köp çagaly eneleriň kanun öňündäki deňligi


Köp çagaly eneleriň kanun öňündäki deňligi nähili berjaý edilýär?

Ýurtda adam hukuklary babatda emele gelen umumy ýagdaý aýal-gyzlaryň hukuklaryna nähili täsir edýär?

Türkmen lideriniň türme reformasy we tussag haklary - «Adam hukuklary» programmamyzyň bu gezekki sanynda şu meselelerden gürrüň edýäris.

"Adam hukuklary" programmasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG