Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Iordan derýasynyň Günbatar kenary 48 sagatlap ýapyldy


Ysraýyl bidüzgünçilikleriň ýüze çykmagyndan howatyrlanyp Iordan derýasynyň Günbatar kenaryny 48 sagatlap doly ýapdy.

Bu çäklendirmeleriň aýallara degişli däldigi hem habar berilýär.

Geçen anna güni Ysraýyl Palestinanyň territoriýasynda ýerleşýan iki mukkades ýeri öz milli mirasyna degişli diýip yglan edeninden soň, Gündogar Iýerusalimde we Iordan derýasynyň Günbatar kenarynda bidüzgünçilikler ýüze çykyp, bu ýerde bolan çaknyşyklarda birnäçe palestinaly agyr ýaralanypdy.
XS
SM
MD
LG