Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Regional saýlawlarda Orsýeti dolandyrýan partiýa ýeňiş gazandy


Orsýetiň käbir regionlary boýunça ýekşenbe güni geçirilen saýlawlaryň deslapky netijelerine görä, premýer-ministr Wladimir Putiniň ýolbaşçylyk edýän partiýasynyň öňde barýanlygy aýdylýar.

Orsýetiň 83 regional parlamentinden 8-i boýunça geçirilen şol ses berişlikde etrap Geňeşlikleri bilen bir hatarda şäher Häkimligi boýunça 5 orun üçin dalaş edildi.

Saýlawlaryň deslapky netijelerine görä, “Ýedinaýa Rossiýa” 8 regionyň ählisinde ýeňiş gazanypdyr.

Umuman aýdylanda, bu partiýa berlen häzirki goldawyň 2007-nji ýylda geçirilen parlament saýlawlaryň netijeleri bilen deňeşdirilende pese gaçanlygy aýdylýar.

Oppozision partiýalary ýekşenbe güni geçirilen şol saýlawlarda galplyklara ýol berlenligini öňe sürdüler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG