Sepleriň elýeterliligi

Regional saýlawlarda Orsýeti dolandyrýan partiýa ýeňiş gazandy


Orsýetiň käbir regionlary boýunça ýekşenbe güni geçirilen saýlawlaryň deslapky netijelerine görä, premýer-ministr Wladimir Putiniň ýolbaşçylyk edýän partiýasynyň öňde barýanlygy aýdylýar.

Orsýetiň 83 regional parlamentinden 8-i boýunça geçirilen şol ses berişlikde etrap Geňeşlikleri bilen bir hatarda şäher Häkimligi boýunça 5 orun üçin dalaş edildi.

Saýlawlaryň deslapky netijelerine görä, “Ýedinaýa Rossiýa” 8 regionyň ählisinde ýeňiş gazanypdyr.

Umuman aýdylanda, bu partiýa berlen häzirki goldawyň 2007-nji ýylda geçirilen parlament saýlawlaryň netijeleri bilen deňeşdirilende pese gaçanlygy aýdylýar.

Oppozision partiýalary ýekşenbe güni geçirilen şol saýlawlarda galplyklara ýol berlenligini öňe sürdüler.
XS
SM
MD
LG