Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bahar baýramy garşylanýar


Türkmen ýaşlary Nowruz baýramçylygynyň milliligini känbir duýmaýarlar. Olar üçin bu baýramçylyk ýene-de bir köpçülikleýin çäre ýaly bolup görünyär diýip, ýerli synçylar aýdýarlar.

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Şir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Ýaşlar” programmasynda Nowruz baýramynyň goňşy ýurtlarda bellenilişi hem-de ýaşlaryň resmi dabaralara gatnaşdyrylmagynyň kä halatlarda olaryň saglygyna zyýan ýetirýändigi barada hem maglumat berilýär.

Bular baradaky gepleşigi diňlemek üçin sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG