Sepleriň elýeterliligi

Hytaýda sekiz çaga pyçaklanyp öldürildi


Hytaýda aklyndan azaşan medisina işgäriniň hüjümi netijesinde 8 çaga heläk bolup, 5-si ýaralandy. Bu waka Hytaýyň Fujiýan welaýatynda ýüze çykdy.

Hytaýyň Ksinhua habar gullugynyň beren maglumatlarynda ruhy hassalykdan ejir çekýän, işsiz galan orta ýaşly medisina işgäriniň irden mektebe barýan çagalara pyçak bilen hüjüm edendigi habar berildi.
XS
SM
MD
LG