Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türmeden çykan ýaşlar näme edýärler?


Türkmenıstanyň türmelerinden boşan ýaşlara derrew özlerini tutmak yeňil düşmeýär. Esasan hem olara iş tapmak meselesi kyn.

Umuman aýdylanda bir gezek türmä düşen adamyň ikinji gezek hem türmä düşmegi ahmal. Esasy problema türmeden soňky reabilitasiýa bolup durýar .

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Şir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Ýaşlar” programmasynda türmeden cykan ýaş zenanyň ykbaly hem-de tussaglykdan boşan ýaşlara kömek etmek babatda Germanýadaky tejribeler barada hem maglumat berilýär.

Bular barada diňlemek üçin sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.

XS
SM
MD
LG