Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýaşlara karýera möhümmi ýa-da maşgala?


Türkmenistanda ýaş gyzlar işsiz ýigitler bilen durmuş gurmaga isleg bildirmeýärler. Ýaş oglanlar bolsa ene-atalar gudaçylyk gürrüňini etseler gyzyň diplomly bolmagynyň göz oňünde tutulmalydygyny aýdýarlar.

Maşgala eklenji köplenç zenanlaryň boýnuna düşýär. Şol sebäpli gyzlarda durmuşa çykmak islegi köplenç az bolýar diýilýär.

Türkmen ýaşlary üçin karýera edinmek möhümmi ýa-da maşgala gurmak?

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Şir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Ýaşlar” programmasynda çaga we iş meselesiniň ýaş türkmen maşgalalarynda nähili çözülýändigi barada hem gürrüň edilýär.

Bular barada diňlemek üçin sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG