Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Amerikan resmisi Gyrgyzystanyň geçiş hökümeti bilen duşuşar


Birleşen Ştatlaryň uly derejeli resmisi geçiş hökümeti bilun duşuşmak üçin Gyrgyzystana ugarýar.

Döwlet sekretarynyň kömekçisi Robert Bleýk geçiş hökümetiniň lideri Roza Otunbaýewa we beýlekiler bilen duşuşar.

Ol bu ýere prezident Kurmanbek Bakyýew geçen hepde oppozisiýa bilen bolan ganly çaknyşykdan soň gaçaly bäri baran iň uly amerikan diplomaty bolar.

Bleýk Birleşen Ştatlar öz-özüni jar eden hökümeti formal taýdan ykrar etmedi, ýöne ol häkimiýeti döwlet agdarylyşygy esasynda aldy diýip hasaplamaýar diýdi.

Bleýk Bakyýew bilen duşuşmak planynyň ýokdugyny hem sözüniň üstüne goşdy.
XS
SM
MD
LG