Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

14-nji maýda Ýaşulular geňeşi geçiriler


Nobatdaky “Tegelek stol” programmamyzda 14-nji maýda Daşoguzda geçirilmesi karar edilen Ýaşulular geňeşi, onda serediljek hem seredilmeli meseleler barada gürrüň ederis.

Söhbetdeşlige Aşgabatdan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew, žurnalist Aşyrguly Baýryýew, Londondan postsowet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski gatnaşýar.

Gepleşigiň dowamynda şu gün gozgalýan meseleler boýunça türkmenistanly diňleýjilerimiziň dürli pikir-garaýyşlary bilen tanyşdyrarys.

Programmany Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp barýar.

“Tegelek stol” diskussiýasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.
XS
SM
MD
LG