Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Lukmanlar guramasy we lukman prezident


Frank Dörner
“Serhetsiz lukmanlar” guramasynyň Germaniýa bölüminiň başlygy jenap Dörner bu gurama bilen Türkmenistanyň arasynda dörän dartgynlygy çözmek üçin 2009–njy ýylda Türkmenistana barandygny Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Dörner türkmen prezidenti bilen duşuşmak isländigini, ýöne bu aladanyň netije bermändigini hem aýtdy.

Lukmanlar guramasy lukman prezidente ýörite ýüzlenme bilen hat ýazsa netije bererdimi?

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Şir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Ýaşlar” programmasynda Türkmenistanda işe ýerleşip bilmeýän ýaşlar barada hem maglumat berilýär.

Bular barada diňlemek üçin sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG