Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ermeni polisi tussaghanadaky ölüm üçin tussag edildi


Şu gün Ermenistanda bir polis ofiseri polisiýanyň deslapky tussaghanasynda bir adamyň ölmegi bilen bagly derňew esasynda tussag edildi.

Ermenistanyň ýörite derňew gullugy ofiser Moris Haýrapetýanyň öz wezipe ygtyýarlyklarynyň çäginden çykyp, 24 ýaşly Wahan Halafýany özüni öldürmäge iterendigini aýdýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG