Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ maliýe sistemasyna täze düzgünleri girizmekçi


Düýn ABŞ-nyň prezidenti Barak Obama ýurduň kanun çykaryjylaryny maliýe sektoryny köp derejede döwletiň dolandyrmagyny göz öňünde tutýan täze dokumentler toplumyny kabul etmäge çagyrdy.

Barak Obama Nýu-Ýorkda eden bu çykyşynda soňky wagtlar ýurduň iri banklarynyň we maliýe kompaniýalarynyň ýene-de töwekgelçilikli kararlary kabul edýändiklerini aýdyp, bu ýagdaýy ýiti tanykt etdi. Obama şolar ýaly kararlaryň mundan öň ykdysady krizise alyp gelendigini belledi.

Prezident Obama maliýe institutlarynyň işini kadalaşdyrýan täze düzgünler kabul edilmese, ABŞ-nyň ykdysadyýetine krizisiň ikilenji gezek abanmagynyň mümkindigini aýtdy.
XS
SM
MD
LG