Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbek prezidenti goňşularyny tankytlaýar


Özbegistanyň prezidenti Yslam Karimow şu gün öz goňşularyny alyp barýan suw syýasatlarynyň netijesi barada oýlanmazlykda tankyt etdi.

Karimow bu sözleri Aziýa ösüş bankynyň Özbegistanda geçirýän ýyllyk duşuşygynda aýtdy.

Aziýa ösüş banky öz 43 ýyllyk taryhynda Merkezi Aziýada birinji gezek maslahat geçirýär. Özbegistan Täjigistanyň suw-elektrik stansiýalaryny gurmak planyndan öňden bäri nägile bolup gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG