Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nigeriýanyň prezidenti Umaru Ýar-Adua aradan çykdy


Nigeriýanyň prezidenti Umaru Ýar-Adua aradan çykdy. Öten agşam öz öýünde 58 ýaşly prezidentiň ölendigini onuň wekili tassyklady.

Ölümiň sebäbi habar berilmeýär.

Umaru Ýar-Adua şu gün jaýlanar.

Ol ýürek derdinden ejir çekýärdi, köp wagtlap Saud Arabystanynda özüni bejerdipdi.

Şunuň bilen bagly Nigeriýanyň parlamenti fewral aýynda döwlet baştutanynyň wezipesini ýerine ýetiriji edip, wise-prezident Gudlak Jonotany belläpdi.

Nigeriýa Afrikada nebite iň baý hem köp ilatly ýurt.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG