Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ÝHHG Belarusyň mediýa basyş görkezmegini ýazgarýar


Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metbugat azatlygy wekili Dunýa Maýatowiç şu gün Belarusda garaşsyz metbugatyň garşysyna edilýän soňky basyşlar baradaky habarlardan alada bildirdi.

Ol Belarusyň daşary işler ministrine iberen hatynda žurnalistleri gorkuzmak Belarusda ozalam gowşadylan derňew žurnalizmine hasam ýaramaz täsir ýetirýär diýdi.

Şeýle-de Maýatowiç internet baradaky kanunyň jemgyýetçilige sala salman kabul edilmegine lapykeçlik bildirdi.
XS
SM
MD
LG