Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Jezalar ýeňlese, hukuklar berjaý edilermi?


Türkmen parlamentiniň binasy
«Adam hukuklary» programmamyzyň bu gezekki sanynda türkmen parlamentiniň jenaýat kodeksine girizilýän düzedişler we goşmaçalar, adwokatura ve aklawçylyk işi baradaky kanun taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmagy, Bejik Ýeňşiň 65 ýyllygyna gabat geçirilen günä geçiş barada ýerli synçylar Aşyrguly Baýryýewiň, Döwletmyrat Ýazgulyewiň gatnaşmagynda gürrüň edýäris.

Programmany Pragadaky studiýadan Ýowşan Annagurban alyp barýar.

"Adam hukuklary" programmasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG