Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

NATO we Orsýet raketa goragy barada gepleşiklere başlaýar


NATO-nyň başlygy ýaranlygyň Orsýet bilen Ýewropada raketa garşy gorag sistemasyny gurmak mümkinçiligi barada gepleşiklere başlandygyny aýdýar.

Anders Fog Rasmussen Sofiýada bu baradaky ilkinji maslahatyň NATO-Orsýet geňeşinde çarşenbe güni bolandygyny aýtdy.

Şeýle-de ol iki tarapyň bu barada şu wagtdan NATO-nyň noýabrda Lissabonda geçjek sammitine çenli maslahat etjegini aýtdy.

Sammitde NATO agzalarynyň ýaranlygyň 28 agzasynyň hemmesini Eýran ýaly döwletleriň raketalaryndan gorajak sistemany gurmak kararyna gelmegine garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG