Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Halkara Walýuta Gaznasy gssagly reformalara çagyrýar


Halkara Walýuta Gaznasy ýewrozolaga girýän ýurtlarda bergi krizisiniň ýitileşýän häzirki wagty Ispaniýada gyssagly ykdysady reformalar geçirmäge çagyrdy.

Ispan hökümeti bilen konsultasiýalardan soň çap eden dokladynda HWG “bu ýurtda uzaklary nazarlarýan hem giň möçberli reformalar geçirmek, berk tygşytlylyk çärelerini girizmek zerur” diýip belleýär.
XS
SM
MD
LG