Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýranda oppozisiýanyň 81 agzasynyň günäsi geçildi


Eýranyň baş ruhany ýolbaşçysy Aýatolla Homeneýi geçen ýyl bu ýurtda geçirilen saýlawlara garşy gurnalan proteste gatnaşanlykda aýyplanýan adamlardan 81-niň günäsini geçdi.

Homeneýiniň web sahypasynda çap edilen beýanatda günäsi geçilýän adamlaryň kimlerdigi hakda takyk maglumat berilmeýär. Emma bu çäräniň Muhammet pygamberiň gyzynyň doglan gününe gabatlap amala aşyryljakdygy aýdylýar.

2009-njy ýylyň iýun aýynda geçirilen saýlawlarda Mahmud Ahmedinejadyň ikinji gezek ýurduň prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen başlanan protestlerde oppozisiýanyň müňlerçe tarapdarynyň tussag edilenligi aýdylýar. Olaryň köpüsi gysga möhlet boýunça saklanypdy.
XS
SM
MD
LG