Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Freedom House: Türkmenistan iň repressiw režimleriň hatarynda


Dünýäde adam hukuklaryna we graždan azatlyklaryna gözegçilik edýän Freedom House - Azatlyk öýi halkara guramasy iň repressiw režimleriň birinji onlugyny yglan etdi.

Adam hukuklarynyň gödek bozulýan, graždan azatlyklarynyň depgilenýän ýurtlaryň sanawyna Demirgazyk Koreýa Mýanma, Liwiýa, Somali, öňki SSSR–den iki ýurt - Türkmenistan bilen Özbegistan giripdir.

Freedom House şeýle-de “iň erbediň erbedi” diýen sanawa girmedik 8 ýurtdur territoriýany belledi, şol ýurtlary adam hukuklaryny gödek bozýandygy üçin “alada döredýän ýurtlar” diýip atlandyrdy.

Şolaryň arasynda Belarus, Hytaý, Kuba, Saud Arabystany, Günorta Osetiýa bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG