Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Blokwilliň kitabyndan bölekler


150 ýyl mundan öň türkmenleriň arasynda 14 aýlap ýesirlikde bolan fransuz ofiseri Blokwill ýurduna gadýyp barandan soň türkmençilik düzgünleri, türmenleriň geýim-gejimi, şaý-sepleri, toý, ýas däpleri barasynda kitap ýazýar.

“Türkmençilik” gepleşigimiziň bu gezekki sanynda şol kitapdan aýal-gyzlaryň altyn-kümüş- şaý sepleri baraky bölüminiň gysgaça mazmuny bilen tanşyp bilersiňiz.


Gepleşigi Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp barýar.

Gepleşigi diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG