Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Blokwilliň kitabyndan bölekler


150 ýyl mundan öň türkmenleriň arasynda 14 aýlap ýesirlikde bolan fransuz ofiseri Blokwill ýurduna gadýyp barandan soň türkmençilik düzgünleri, türmenleriň geýim-gejimi, şaý-sepleri, toý, ýas däpleri barasynda kitap ýazýar.

“Türkmençilik” gepleşigimiziň bu gezekki sanynda şol kitapdan aýal-gyzlaryň altyn-kümüş- şaý sepleri baraky bölüminiň gysgaça mazmuny bilen tanşyp bilersiňiz.


Gepleşigi Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp barýar.

Gepleşigi diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG