Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bilim almak hukugy we deňsizlik


«Adam hukuklary» programmamyzyň bu sanynda Türkmenistanda ýaşlaryň bilim almak, hünär öwrenmek hukuklary we sosial deňsizlik, jaýy ýykylýanlaryň ýaşaýyş jaý hukuklarynyň kemsidilişi we «propiska» problemasy barada ýerli žurnalistler Döwletmyrat Ýazgulyýewiň, Halmyrat Gylyçdurdyýewiň ýurt içinden iberen maglumatlaryny eşitdirýäris.

Şeýle-de bu günki programmamyzda Türkmenistanda kanunlaryň işlemezliginiň ýa ýarym-ýalta işlemeginiň sebäpleri barada hukuk meselelerini öwrenýän aşagbatly žurnalist Aşyrguly Baýryýew bilen söhbetmizi diňläp bilersiňiz.

Programmany Pragadaky studiýadan Ýowşan Annagurban alyp barýar.

"Adam hukuklary" programmasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG