Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Rak keseli we oňa garşy göreş


Bu saparky “Saglyk” programmamyzda dünýäde giň ýaýran dertleriň biri - rak keseli, oňa garşy göreş hem keseliň öňüni almak boýunça edilmeli işler barasynda lukman Annaberdi Daňatarowyň maglumatdyr maslahatalaryny diňläp bilersiňiz.

Türkmenistanda jöwzaly tomus başlandy. Ýylyň şu paslynda günorta ukusynyň saglyk hem ýatkeşligi ösdürmek üçin ähmiýeti barada Owgansytandaky habarçymyz Habybulla Hakganynyň taýýarlan gepleşigini dykgatyňyza hödürläris.

Programmany Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp barýar.

“Saglyk” programmasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG