Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Üç arka


Türkmenistanyň hukuk goraýjy organlarynyň ýolbaşçylary, 8-nji iýun, 2010-njy ýyl.
Türkmen häkimiýetlerine graždanlaryň üç arkasy barada maglumat näme üçin gerek? Ol ilat üçin nähili kynçylyklar döredýär? Bu sapar şu temanyň üstünde durarys.

Söhbetdeşlige Aşgabatdan žurnalist Aşyrguly Baýryýew, ýazyjy Amanmyrat Bugaýew, ýerli synçy Nurberdi Nurmämmedow gatnaşýar.

Programmanyň dowamynda türkmenistanly diňleýjilerimiziň gozgaljan mesele boýunça pikir-garaýyşlary bilen hem tanyşdyrarys.

Gepleşigi Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp barýar.

“Tegelek stol” gepleşigini diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.

Teswirleri gör (5)

Şu forum ýapyk

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG