Sepleriň elýeterliligi

Gum süýşmesinden 130 gowrak adam heläk boldy


Hytaýda çagbaly ýagynlar sebäpli emele gelen gum süýşmesinde 130 gowrak adam heläk boldy. 86 adam at-dereksiz ýiten hasap edilýär, 800 müň adam howpsuz ýerlere göçürildi.

Jebir çeken etraplarda elektrik liniýalaryna, ýollara we suw üpjünçiligine, beýleki desgalara zeper etdi.

Agyz suwunyň ýetmezçiliginden millionlarça adam kösenýär.

Çagbaly ýagyşlar 13-nji iýuldan bäri dowam edýär.

Berilýän howa maglumatyna görä, ýakyn günlerde ýagyş diňmez.
XS
SM
MD
LG