Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Raýatlar ýitiren pullarynyň yzynda


Türkmenistanda adamlar sowet döwründe amanat kassalarda ýitiren pullaryny yzyna alyp bilmeýändiklerini aýdýarlar. Bu mesele türkmen metbugatynda gozgalmaýar. Ýöne raýatlaryň içinde öz pulyny ideýänler hem bar. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Açylowa şeýle raýatlaryň biri bilen söhbetdeş boldy.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG