Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝHHG söz azatlygy boýunça Türkiýä çagyryş etdi


Düýn ÝHHG meşhur Internet saýtlary, hususan-da “You Tube” saýtyny ýapmagy bes etmäge hem söz azatlygynyň halkara normalaryny berjaý etmäge Türkiýäni çagyrdy.

Soňky ýyllar türk häkimiýetleri ýurduň territoriýasynda bäş müň gowrak saýty petikledi ýa-da başga bir usullar bilen şol saýtlaryň işini kynlaşdyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG