Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýe Balkan ýurtlarynyň sammitini geçirýär


Çarşenbe güni Ýewropanyň günorta-gündogarynda ýerleşýän 10 töweregi ýurduň ýolbaşçylary Stambulda geçirilýän regional sammitde duşuşdylar.

Türkiýäniň prezidenti Abdylla Gül ýygnagyň açylyş dabarasynda eden çykyşynda Balkan ýurtlaryny özara basdaşlygy bes etmäge çagyrdy.

Ýewropanyň günorta-gündogar hyzmatdaşlyk prosesi atly bu topar regionda parahatçylygy ornaşdyrmak maksady bilen 1996-njy ýylda döredilipdi.

Agzalýan topara agza Bolgariýa, Gresiýa, Rumyniýa we Sloweniýa Ýewropa Bileleşiginiň agzasy bolup, Türkiýe bilen Horwatiýa agzalyk boýunça Brýussel bilen gepleşikler geçirýärler.

Bu topar Albaniýa, Bosniýa, Makedoniýa, Moldowa, Çernogoriýa we Serbiýany hem öz içine alýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG