Sepleriň elýeterliligi

Daşary ýurtly gelinler ýurtdan kowulmalymy?


«Adam hukuklary» programmamyzyň bu sanynda daşary ýurtly gelinler, giýewler we olaryň nikasyny hasaba aldyrmakda, Türkmenistandaky durumyny kanunlaşdyrmakda gabat gelýän kynçylyklary barada gürrüň edýäris.

Söhbete Türkmen inisitiwasy toparynyň başlygy Farid Tuhbatullin, ýerli synçy Amanmyrat Bugaýew gatnaşýar.

Şeýle-de bu gün Türkmenistanda kanunlaryň ýeterlik işlemezleginiň sebäpleri barada žurnalist Aşyrguly Baýryýew bilen eden söhbetimiziň dowamyny eşitdirýäris.

Programmany Pragadaky studiýadan Ýowshan Annagurban alyp barýar.

"Adam hukuklary" programmasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG