Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen studentleri Oşda ýene okap bilerlermi?


Türkmen studentleri Gyrgyzystanyň Oş şäherinden çykaryldy. Türkmenistan uçar iberip, olaryň bir bölegini alyp gaýtdy. Galanlary bolsa regiondan Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçihanasynyň kömegi bilen çykaryldy.

Türkmen häkimiýetleriniň Oşdaky studentleri çykarmak üçin eden aladalaryna studentler hem-de olaryň ene-atalary gowy baha berdiler.

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Shir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan "Ýaşlar" programmasynda Gyrgyzystandaky wakalardan soňra türkmen studentleriniň okamak mümkinçilikleri hem-de bedenterbiýe boýunça Türkmenistandaky ýagdaýlar barada dürli maglumatlar berilýär.

Programmany diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG