Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gürji häkimiýetleri Staliniň ýene bir heýkelini ýykdylar


Gürji häkimiýetleri sowet diktatory Iosif Staliniň ýene bir heýkelini ýykdylar.

Gürjüstanyň günbataryndaky Tkibuli şäherindäki heýkel Staliniň dogduk şäheri Goride dikilen beýik heýkelinden iki gün soň ýykyldy.

Habarlara görä, heýkelleriň ikisi hem gijäniň ýarynda, protestçileriň we metbugatyň ünsüni çekmän ýykylypdyr.

Gürji hökümeti ýaş nesliň günbatar ideallaryna ýykgyn edýändigini we Staliniň heýkelleriniň ýykylmagyny goldaýandygyny aýdýar.

Stalin 1953-nji ýogalypdy.
XS
SM
MD
LG