Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

“Aleks” atly tropikal harasat Meksikanyň kenarlaryna ýetdi


“Aleks” atly tropikal harasat Meksikanyň demirgazyk-gündogar kenarlaryna indi. Ýeliň tizligi sagatda 155 kilometre ýetýär.

Kenar ýakasyndaky obalaryň müňlerçe ýaşaýjysy öýlerini taşlap gaçýarlar. Köp sanly awtoýollary suw basdy.

Harasadyň merkezi Meksikan aýlagyndaky nebit tegmilli ýerlerden uzakda. Muňa garamazdan aýlygyň suwundan nebit ýygnaýan ýörite gämiler betbagçylygyň merkezinden uzaklara geçirildi.
XS
SM
MD
LG