Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Günbatarly myhmanlaryň sypaýyçylygy we hakykat


“Adam hukuklary” programmamyzyň bu gezekki sanynda günbatar ýurtlaryndan Aşgabada sapar edýän ýokary derejeli myhmanlaryň öňegidişlik baradaky tassyklamalary we Türkmenistanda adam hukuklary baradaky hakyky ýagdaý barada adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigül Begmedowa bilen söhbetimizi, garaşsyz žurnalist Döwletmyrat Ýazgulyýewiň türkmenistanly ýaşlaryň bilim almak hukuklary we emeli çäklendirmeler baradaky synyny, žurnalist Aşyrguly Baýryýewiň türkmen hem amerikan prezidentleriniň ygtyýarlyklary baradaky gürrüňini diňläp bilersiňiz.

Programmany Ýowşan Annagurban alyp barýar.

"Adam hukuklary" programmasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG