Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistanyň premýer-ministri terrorizm konferensiýasyna razy


Pakistanyň premýer-ministri terrorizme garşy göreşiň ýollary barada maslahat geçirmäge razy boldy.

Premýer-ministr Ýusuf Raza Gilani bu karara şenbe güni giçlik, esasy oppozisiýa lideri hökümet howpsuzlygy berkitmek üçin ýurduň Talyban žeňçileri bilen gepleşmeli diýenden soň geldi.

Oppozisiýa lideri Nawaz Şarif, olaryň gepleşmäge we diňlemäge taýýardygyny aýdyp, hökümeti Talyban jeňçileri bilen gürleşmäge çagyrdy.

Penşenbe güni iki sany janyndan geçen bombaçy Lahordaky sufi mowzoleýinde azyndan 42 adamy öldürdi.
XS
SM
MD
LG