Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkiýäniň günorta-gündogarynda 9 kürt pitneçisi öldürildi


Türkiýäniň günorta-gündogarynda türk harbylary bilen kürt pitneçileriniň arasynda ýüze çykan çaknyşykda 3 türk esgeriniň we 9 kürt gozgalaňçysynyň heläk bolandygy habar berilýär.

Türkiýänyň Anatoliýa habar gullugy bu wakanyň Yrak bilen araçäkde ýerleşýän Hakkari raýonynda bolup geçendigini, pitneçileriň türk esgerlerine hüjüm edendiklerini habar berdi.

Çaknyşykda 3 türk esgeriniň ýaralanandygy aýdylýar.

1984-nji ýylda “Kürdistan işçi partiýasy” Türkiýeden garaşsyz bolmak ugrunda hereket edip bäşlany bäri dürli ganly çaknyşyklarda 40 müňe golaý adamyň öldürilendigi aýdylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG