Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmen-garagalpak medeni gatnaşyklary


“Biziň goňşularymyzda” atly gepleşigimiziň bu sanynda Gyrgyzystandaky soňky wakalar barada gürrüň ederis.

Gepleşigimiziň dowamynda türkmen-garagalpak medeni gatnaşyklaryna syny, Özbegistandaky türkmen mekdeplerinde okaýan okuwçylaryň okuw kitaplary bilen üpjün edilişi baradaky maglumatlary diňläp bilersiňiz.

Gepleşige gyrgyzystanly analitikler hem-de Özbegistandaky türkmen mekdepleriniň biriniň kitaphanasynyň işgäri gatnaşýar.

Gepleşigi Bişkekdäki studiýadan Maýsa Baba gyzy alyp barýar.

Programmany diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG