Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystanda korrupsiýanyň derejesi ýokarlanýar


Owganystanda korrupsiýanyň ýagdaýy 2007-nji ýyldan bäri iki esse artypdyr.

Korrupsiýa garşy Integrity Watch halkara toparynyň geçiren barlaglaryna görä, geçen ýylda owganystanlylar ýokary wezipelilere para bermek üçin bir milliard dollar çemesi harçlapdyrlar.

Owganystanyň sorag geçirilen ilatynyň 6,5 müň adamdan her üçünjisi öz meselelerini çözmek üçin döwlet edarlarynda para bermäge mejbur bolandyklaryny aýdýarlar.

Sorag geçirilenlerden deň ýarysy döwlet organlaryna ornaşan korrupsiýadan talyplaryň güýçlenýändiklerini aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG