Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Täze Jenaýat kodeksi güýje girdi


Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi
1-nji iýuldan Türkmenistanda täze Jenaýat kodeksi güýje girdi. Bu täzelikden ilat köpçüligi nämelere garaşýar? Bu gezekki “Tegelek stol” programmamyzda şu meseläniň üstünde durup geçeris.

Gepleşige Aşgabatdan Türkmenistanyň kanunçylygy bilen ýakyndan gyzyklanýan žurnalist Aşyrguly Baýryýew, ýazyjy Amanmyrat Bugaýew, ýerli synçy Nurberdi Nurmämmedow gatnaşýar.

Programmanyň dowamynda türkmenistanly hukukçylaryň, şu mesele bilen gyzyklanýan adamlaryň pikir-garaýyşlary bilen hem tanyşdyrarys.
Gepleşigi Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp barýar.

Programmany diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG