Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

NATO: Günbataryň Owganystana goldawy gowşadylmaly däl


NATO-nyň başlygy Anders Fog Rasmussen şu gün «Daily Telegraph» gazetine beren interwýusynda eger Günbataryň syýasy goldawy gowşasa, Talyban halkara güýçlerine garşy hüjümini artdyrar diýdi.

Ramussen Owganystandaky tagallalary esger bilen goldaýan ýurtlara öz goşunlaryny ol ýerde näçe gerek bolsa, şonça-da uzak saklamaga çagyrdy.

Rasmussen bu beýanaty duşenbe güni Londonda Britaniýanyň premýer-ministri Deýwid Kameron bilen duşuşandan soň etdi.
XS
SM
MD
LG