Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetdäki daşary ýurt graždanlary we kanun


“Biziň goňşularymyzda” atly gepleşigimiziň bu sanynda Gyrgyzystandaky soňky wakalar hem-de Russiýa Federasiýasynda daşary ýurt graždanlarynyň kanuny düzgüni barada federal kanuna girizilen goşmaçalar barada gürrün ederis.

Gepleşigimiziň dowamynda goňşy Owganystanda berilýän “illik” sadakasy baradaky reportažy hem diňläp bilersiňiz.

Gepleşige ýurdy wagtlaýynça terk etmage mejbur bolan gyrgyzystanly hukuk goraýjy Tolekan Ismailowa we orsýetli analitikler hem-de raýatlar gatnaşýarlar.

Gepleşigi Bişkekdäki studiýadan Maýsa Baba gyzy alyp barýar.

Programmany diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG