Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Merkezi Aziýada ilkinji zenan prezident


Roza Otunbaýewa
Merkezi Aziýa we GDA ýurtlarynyň arasyndaky ilkinji zenan prezident Roza Otunbaýewa halkyň ynamyny ödäp bilermi? “Zenan dünýäsi” atly programmamyzyň bu gezekki sanynda şu temadan analitikleriň pikirlerini diňläp bilersiňiz.

Gepleşigimiziň dowamynda Türkmenistanyň atyz meýdanlarynda işlýän aýal gyzlar üçin döredilýän şertler hem-de türkmen gyzlary üçin tölenýän galyň pullary barada gürrüň ederis. Gepleşige Gyrgyzystanly ekspertler gatnaşýarlar.

Gepleşigi Bişkekdäki studiýadan Maýsa alyp barýar.

“Zenan dünýäsi” programmamyzy diňlemek üçin sag tarapdaky audio düwmäni basyň.

Degişli makalalar

XS
SM
MD
LG