Sepleriň elýeterliligi

Owganystanda dört sany NATO esgeri öldürildi


Owganystanda ýol ýakasynda goýlan bombalar NATO-nyň 4 esgerini öldürdi. NATO resmileri bir amerikan gulluk agzasynyň günorta Owganystanda bolan partlamadan ölendigini aýtdylar.

Başga bir esger bolsa günorta welaýatdaky bomba partlamasyndan ölüpdir.

Halkara güýçleriniň ýene iki esegri bolsa anna güni, günorta bolan bir partlamanyň pidasy bolupdyr.

Iýul aýynda şu wagta çenli 52 daşary ýurt esgeri öldürildi, olaryň 39-sy amerikan.
XS
SM
MD
LG